Pojďme společně řešit, co nás v Otrokovicích trápí,
a to z pohledu:Město Otrokovice si nechává zpracovávat tzv. Plán udržitelné městské mobility. Ideální možnost na změny.
Sledujte web, pište své návrhy, náměty.

Počítáme s vámi!VYTVOŘME SPOLEČNĚ MĚSTO S DOBROU ADRESOU!