AUTA

ŘEŠÍME JE INTEGROVANĚ

Tři témata:
  • obchvat
  • parkování
  • rekonstrukce silnic

Automobilová doprava hraje v dopravním systému města nezastupitelnou roli. Je však důležité nalézt její vyváženou míru.

1) Obchvat

Vzhledem k tomu, že se podařilo snížit dopravní zátěž severovýchodní části části obchvatu města, plánujeme nyní zklidnit průtah silnice I/55 městem a to zřízením cyklistických pruhů, podobně, jako jsou například v Břeclavi, nebo v Uherském Hradišti.

Akční plán strategie města

2) Parkovací stání

Každé město řeší problém s nedostatkem parkovacích stání v sídlištní zástavbě. Město Otrokovice tuto problematiku neřeší izolovaně, ale vždy v rámci celku, tedy v rámci rekonstrukce realizací projektů regenerace panelových sídlišť (RPS). Veřejný prostor je jen jeden a vždy je třeba řešit dilema, čím jej vyplníme. Zatím to ještě jde. Ale pokud bude mít každá rodina dvě až tři auta, dostaneme se do problému, který budeme muset řešit.

Akční plán strategie města


3) Rekonstrukce vozovek

Dle potřeb je prováděna údržba. V případě nutnosti rozsáhlejší opravy je snahou provést komplexní rekonstrukci ulice (sítě, V.O., chodníky, parkování, zeleň). K zamyšlení je přeměna některých ulic na slepé a jednosměrné, aby pro obyvatele bylo výhodnější pohybovat se městem pěšky či na kole.

Akční plán strategie města
Plán udržitelné městské mobility města Otrokovice určí:

  • Základní charakteristiku individuální automobilové dopravy.
  • Konkrétní opatření do roku 2030.
Upřesňující informace budou k dispozici v roce 2019.


Poznámka na okraj - automobilová doprava a veřejný prostor

I my si začínáme zvykat používat automobily i na nesmyslně krátké cesty, na které by stačilo kolo, chůze či veřejná doprava. Automobilová doprava je prostorově nejnáročnější formou dopravy. Rostoucí počet aut si postupně nárokuje další a další prostor. Snaha o vyhovění potřebám rostoucího automobilismu vyústila ve snížení atraktivity veřejného prostoru a v silné potlačení ostatních způsobů dopravy. Může to tak pokračovat do nekonečna? Jsme ochotni automobilové dopravě obětovat i ty zbytky veřejného prostoru, které nám ve městě ještě zbyly?