Automobilová doprava hraje v dopravním systému města nezastupitelnou roli. Je však důležité nalézt její vyváženou míru.

1) Obchvat

Vzhledem k tomu, že se podařilo snížit dopravní zátěž severovýchodní části části obchvatu města, plánujeme nyní zklidnit průtah silnice I/55 městem a to zřízením cyklistických pruhů, podobně, jako jsou například v Břeclavi, nebo v Uherském Hradišti.

Akční plán strategie města

2) Parkovací stání

Každé město řeší problém s nedostatkem parkovacích stání v sídlištní zástavbě. Město Otrokovice tuto problematiku neřeší izolovaně, ale vždy v rámci celku, tedy v rámci rekonstrukce realizací projektů regenerace panelových sídlišť (RPS). Veřejný prostor je jen jeden a vždy je třeba řešit dilema, čím jej vyplníme. Zatím to ještě jde. Ale pokud bude mít každá rodina dvě až tři auta, dostaneme se do problému, který budeme muset řešit.

Akční plán strategie města


3) Rekonstrukce vozovek

Dle potřeb je prováděna údržba. V případě nutnosti rozsáhlejší opravy je snahou provést komplexní rekonstrukci ulice (sítě, V.O., chodníky, parkování, zeleň). K zamyšlení je přeměna některých ulic na slepé a jednosměrné, aby pro obyvatele bylo výhodnější pohybovat se městem pěšky či na kole.

Akční plán strategie města

4) Zklidněné ulic