Účastníci říjnové Výzvy 10 000 kroků obešli každý den zeměkouli

Účastníci říjnové Výzvy 10 000 kroků obešli každý den zeměkouli
09. 11. 2021 | Do říjnové Výzvy 10 000 kroků se přihlásilo více než deset tisíc účastníků. Od 1. do 31. 10. účastníci výzvy společně zdolali bezmála jeden a půl milionu kilometrů, což znamenalo, že denně v průměru překonali délku rovníku. Nejstaršímu účastníkovi bylo 86 let, nejtěžší vážil v den zahájení akce 195 kg. Za Otrokovice se zapojilo 26 jednotlivců a dva týmy.... číst dále

Říjnová výzva 10 000 kroků a Otrokovice

Říjnová výzva 10 000 kroků a Otrokovice
30. 09. 2021 | Otrokovice jsou ve výzvě 10.000 kroků nováčkem. Poprvé se zapojí do podzimní výzvy 2021. Ve městě vládne sportovní duch. Kromě organizovaných sportovců, je zde řada jednotlivců, kteří se pravidelně věnují běhu, kondiční chůzi či cyklistice. Možná i proto se Otrokovicím daří v rámci kampaně „Do práce na kole“, do které jsou již několik let zapojeny. Město... číst dále

Otrokovice jsou zapojeny do výzvy 10.000 kroků

Otrokovice jsou zapojeny do výzvy 10.000 kroků
16. 09. 2021 | Navraťme chůzi do svých životů a prostřednictvím tohoto nejpřirozenějšího lidského pohybu posilme své zdraví. Toto je hlavní cíl výzvy 10.000 kroků, do které se zapojilo také město Otrokovice a jako motivaci připravuje pro nejlepší místní účastníky drobné ceny.    Cílem měsíční výzvy není ujít denně 10 000 kroků, jak název vybízí, ale motivovat k častější,... číst dále

Radnice obdržela 370 vyplněných dotazníků k regeneraci sídliště Trávníky

06. 09. 2021 | V průběhu měsíce srpna měli obyvatelé Trávníků možnost reagovat na připravovaný projekt „Regenerace panelového sídliště Trávníky“. Prostřednictvím anketního dotazníku mohli radnici sdělit své názory a požadavky. Připravovaný projekt „Regenerace panelového sídliště Trávníky“ řeší celkovou regeneraci sídliště s možností čerpání dotací z programu... číst dále

Hlasování je spuštěno - lidé si mohou vybrat projekt, který město zrealizuje

16. 08. 2021 | Projekt POHNI městem přinese Otrokovicím novinky za 2 miliony korun. O tom, co se ve městě vybuduje, mohou rozhodnout lidé prostřednictvím hlasování. Pracovníci otrokovické radnice obdrželi celkem 19 přihlášek do projektu POHNI městem. Po posouzení potřebných náležitostí a po následné komunikaci s přihlašovateli, bylo do veřejného hlasování zařazeno 12 z nich. Zastoupení... číst dále

Projekt: „Otrokovice - regenerace panelového sídliště Trávníky“

02. 08. 2021 | Město Otrokovice připravuje pro území sídliště Trávníky projekt, řešící celkovou regeneraci sídliště s možností čerpání dotací z programu Regenerace sídlišť  Státního fondu podpory investic. Cílem projektu jako celku  je postupné a koncepční řešení existujících problémů panelového sídliště seřazených do osmi plánovaných etap. V souvislosti s připravovaným... číst dále

Možnost podání návrhů do projektu Pohni městem skončila

03. 06. 2021 | V měsíci dubnu a květnu mohli letos poprvé občané zasílat na radnici návrhy, které mohou přispět rozvoji našeho města. Umožnil jim to nový projekt  Pohni městem. K tomuto účelu byly v rámci participativního rozpočtu vyčleněny dva miliony korun. Celkem se sešlo devatenáct návrhů. O tom, které návrhy budou realizovány, rozhodnou lidé svým hlasováním. Aby byly jednotlivé... číst dále

O podobě města může rozhodnout každý z nás

30. 03. 2021 | Obyvatelé Otrokovic nyní mají možnost spolurozhodovat o rozdělení dvou milionů korun a navrhovat vlastní projekty k realizaci. Jejich přání se jim mohou splnit díky projektu participativního rozpočtu s názvem „POHNI městem“. Rada města schválila tento projekt, díky kterému mohou obyvatelé, kteří zde žijí, pracují či studují, podávat návrhy, co by se mohlo ve městě... číst dále
Novinky - výpis všech