Jízda na kole je efektivní na krátké vzdálenosti,utváří příjemné prostředí, prospívá fyzicky i duševně. Jízdní kolo je chytré využívat!


Jaké jsou plány města? 


Délka dosud vybudovaných cyklistických stezek na území města Otrokovice je přibližně 12,12 km
(k červnu 2018).

Co se povedlo:
- Rozsáhlá síť chodníků a stezek pro pěší, vč. množství přechodů pro chodce a míst pro přecházení
- Velký podíl bezbariérových pěších tras
- Páteřní cyklostezka č. 471 spojující Zlín a Otrokovice
- Páteřní cyklostezka č. 47 spojující sever – jih Moravy
- Existence cykloturistických stezek
- Provoz cyklistů v pěší zóně a jednosměrném provozu v protisměru


Co se povedlo? Bližší informace.