Jízda na kole je efektivní na krátké vzdálenosti,utváří příjemné prostředí, prospívá fyzicky i duševně. Jízdní kolo je chytré využívat!Délka dosud vybudovaných cyklistických stezek na území města Otrokovice je přibližně 12,12 km
(k červnu 2018).

Co se povedlo:
- Rozsáhlá síť chodníků a stezek pro pěší, vč. množství přechodů pro chodce a míst pro přecházení
- Velký podíl bezbariérových pěších tras
- Páteřní cyklostezka č. 471 spojující Zlín a Otrokovice
- Páteřní cyklostezka č. 47 spojující sever – jih Moravy
- Existence cykloturistických stezek
- Provoz cyklistů v pěší zóně a jednosměrném provozu v protisměru


Co se povedlo? Bližší informace.


 

 Nicméně lze konstatovat, že základní kostra cyklistických komunikací není v současné době zcela dobudována. Chybí zejména skelet tras v městském prostředí spojující centrum města s částínKvítkovice a Baťov. I přes to, že se situace v rámci cyklistické dopravy stále zlepšuje a cyklistické trasy na území města se rozvíjejí, dostupnost celého území pomocí jízdního kola je stále nedostatečná. I proto se chceme tento stav změnit.


Jaké jsou naše plány?


Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

Cyklostrategie

Koncepce cyklodopravy.pdf (3.9 MB)