Mapa investic a Plán udržitelné městské mobility města Otrokovice

Co se v Otrokovicích opravuje či buduje, ukazuje nová mapa investic

Menší i větší investiční akce, které se pod taktovkou otrokovické radnice realizují, nově zachycuje mapa investic umístěná na webových stránkách města Otrokovice. Na mapě jsou aktuálně zveřejněny nedávno dokončené, probíhající a plánované strategické projekty města. Mapu naleznete v mapových službách či na úvodní stránce webu města v sekci Elektronické služby pod názvem „Strategické projekty města“.

Webová stránka funguje velmi jednoduše a intuitivně. Na mapě Otrokovic jsou označeny body, linie či plochy v místě realizace jednotlivých akcí. Jsou rozlišeny třemi barvami. Červená značka napovídá, že je projekt dokončen, zelené označení znamená právě probíhající akci a žlutá informuje, co se připravuje. Po rozkliknutí bodů se návštěvník stránky dozví název projektu, datum realizace, vynaloženou částku, stručný popis akce, případně fotografie či plánované studie nebo nákresy.

„Chceme touto cestou lidem přiblížit, co všechno se ve městě opravuje či buduje. Dost často investujeme nemalé finanční prostředky do škol nebo prostor, které na první pohled nejsou viditelné, ale slouží dětem či konkrétním skupinám obyvatel,“ uvedla starostka města Hana Večerková.

Aplikace umožňuje filtrování dat a tak lze snadno dohledat, co se vybudovalo v určitém období, v určité lokalitě apod. „Do mapy budou postupně doplňovány další a další investiční akce. Věřím, že se tak lidem přehledně přiblíží, co se ve městě buduje,“ uzavřela starostka.

Přímý odkaz: http://twist.otrokovice.cz/mapa/gis-objekty-pro-tema/?gac=strategicke-projekty-mesta&c=-530478%3A-1166058&z=5&lb=osmllg&ly=ga-1-b%2Cga-1-l%2Cga-1-p&lbo=1&lyo=


Projekty jsou rovněž realizovány dle tzv. PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY MĚSTA OTROKOVICE. Všechny podstatné informace sI najdete na této stránce: http://mobilita-otrokovice.cz/, případně si můžete stáhnout nejdůležitější dokument z této stránky: Návrhová část a akční plán 

Pro obyvatele města Otrokovice jsme pak udělali výtah toho nejdůležitějšího.

Akční plán
Případně se můžete podívat na dlouhodobé plány a to z pohledu: