Projekt: „Otrokovice - regenerace panelového sídliště Trávníky“

02. 08. 2021

Město Otrokovice připravuje pro území sídliště Trávníky projekt, řešící celkovou regeneraci sídliště s možností čerpání dotací z programu Regenerace sídlišť  Státního fondu podpory investic. Cílem projektu jako celku  je postupné a koncepční řešení existujících problémů panelového sídliště seřazených do osmi plánovaných etap.

V souvislosti s připravovaným projektem se můžete zapojit do anketního průzkumu a vyjádřit Vaše názory a požadavky k projektu „Regenerace panelového sídliště Trávníky“. Vámi poskytnuté informace nám pomohou při přípravě projektových žádostí. Vyplnění dotazníku je anonymní a nezabere Vám více než 5 minut času.

Situační návrh a anketa jsou zveřejněny na webových stránkách města www.otrokovice.cz na titulní straně jako hlavní zpráva. V tištěné podobě je možné si situační návrh prohlédnout na plakátovacích plochách na Trávníkách u supermarketu Albert, u restaurace Srdcovka U Skleničky a na úřední desce na 2. budově MěÚ Otrokovice. Anketu obdrží obyvatelé sídliště Trávníky do domovních schránek. Vyplněnou ji mohou odevzdat do boxu v prodejně Albert nebo ve vestibulu první budovy MěÚ Otrokovice. Elektronicky na adresu epodatelna@muotrokovice.cz

Projekt „Regenerace panelového sídliště Trávníky“ zahrnuje“: 

  • CHODNÍKY – rekonstrukce stávajících a doplnění nových pěších komunikací se směrovými úpravami a doplnění nových chodníků v trasách vyšlapaných pěšin se zajištěním  bezpečného pohybu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
  • KOMUNIKACE - rekonstrukce stávajících komunikací, včetně směrových úprav a doplnění nových komunikací.
  • PARKOVACÍ STÁNÍ - navýšení o cca 350 parkovacích míst na volných dostupných plochách v návaznosti na komunikace. Stávající parkovací stání budou rozšířena, doplněna a upraven
  • DĚTSKÁ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ – vzniknou centrální hřiště s moderními herními prvky a sportoviště s umělými povrchy, menší lokální hřiště budou upravena. Na nových plochách jednotlivých hřišť s povrchem z lité pryže jsou navrženy moderní multifunkční prvky z kompaktních materiálů s dlouhou životností a minimální údržbou. V bezprostřední blízkosti hřišť a na vytipovaných oddělených plochách, jsou navrženy odpočinkové a relaxační zóny pro všechny věkové kategorie. Hřiště určená k likvidaci budou zrušena.
  • ZELEŇ – celková revitalizace zeleně , kácení a náhradní výsadby v řešené  ploše sídliště,výsadba listnatých stromů je doplněna nízkými výsadbami a trvalkovými záhony.
  • MOBILIÁŘ – doplnění laviček, odpadkových košů, kontejnerových zástěn

 

Děkujeme za účast v anketě a Vaše názory.

 

Novinky - výpis všech