O podobě města může rozhodnout každý z nás

30. 03. 2021

Obyvatelé Otrokovic nyní mají možnost spolurozhodovat o rozdělení dvou milionů korun a navrhovat vlastní projekty k realizaci. Jejich přání se jim mohou splnit díky projektu participativního rozpočtu s názvem „POHNI městem“.

Rada města schválila tento projekt, díky kterému mohou obyvatelé, kteří zde žijí, pracují či studují, podávat návrhy, co by se mohlo ve městě vylepšit či vybudovat. První návrhy mohou lidé městu podávat už v dubnu 2021 s tím, že případná realizace se uskuteční v roce 2022.

Město Otrokovice vyčlení část finančních prostředků z ročního rozpočtu města, a obyvatelé pak mohou podávat návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě pořídit nebo vylepšit. Jedná se o tvz. participativní rozpočet, který umožnuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji svého města.

„Cílem projektu je motivovat obyvatele města, aby přemýšleli nad tím, jak zvýšit kvalitu života ve městě, jak oživit veřejný prostor či spoluvytvářet budoucí vzhled města. A tím chceme prohloubit vztah obyvatel k našemu městu,“ vysvětlila smysl projektu starostka Hana Večerková.

Návrh musí být podán na předepsaném formuláři, které jsou dostupné v elektronické verzi na webu města nebo v listinné formě na Městském úřadě Otrokovice u koordinátorky projektu. „Návrhy se musí týkat veřejných prostranství města na pozemcích ve vlastnictví města a musí mít investiční charakter. Konkrétně se jedná například o nové stavby, nákupy mobiliářů, úpravu veřejného prostranství, opravy apod. Dále musí být návrh realizovatelný během jednoho kalendářního roku, nesmí být realizován v rámci podnikatelské či výdělečné činnosti navrhovatele a nesmí se jednat o umělecké dílo,“ upřesnila koordinátorka projektu Hana Jiránková. Návrhy bude posuzovat odborná pracovní skupina, a vyjadřovat se k nim bude také komise pro místní část.

Návrhy pracovní skupinou posouzené jako realizovatelné, budou zařazeny k veřejné prezentaci, kterou následně svolá koordinátorka projektu. „Tato prezentace bude sloužit k představení jednotlivých návrhů jejich navrhovatelů a k diskuzi o nich. Navrhovatel není povinen osobně svůj návrh veřejně prezentovat,“ upřesnila Hana Jiránková.

Následně budou lidé anonymně hlasovat o jednotlivých návrzích. Na základě výsledku hlasování veřejnosti schvaluje Rada města Otrokovice návrhy k jejich realizaci.

Pro participativní rozpočet bude navržena celková částka 2 miliony korun, přičemž v každé místní části se mají realizovat návrhy v celkové hodnotě 0,5 milionu korun. Otrokovice mají zřízeny čtyři komise pro místní části, a to: Kvítkovice a Letiště, Trávníky a Přednádraží, Střed a Újezdy, Bahňák.

„Doufáme, že se naši občané do této aktivity zapojí a přinesou zajímavé nápady jak osvěžit naše město,“ uzavřela starostka.

Bližší informace naleznete zde:

http://www.otrokovice.cz/pohni-mestem/d-18771/p1=16927

Další informace:

Romana Pastuszková

tisková mluvčí města Otrokovice

+420 723 606 758, +420 577 680 449

pastuszkova@muotrokovice.cz

www.otrokovice.cz 

Novinky - výpis všech