Radnice obdržela 370 vyplněných dotazníků k regeneraci sídliště Trávníky

06. 09. 2021

V průběhu měsíce srpna měli obyvatelé Trávníků možnost reagovat na připravovaný projekt „Regenerace panelového sídliště Trávníky“. Prostřednictvím anketního dotazníku mohli radnici sdělit své názory a požadavky.

Připravovaný projekt „Regenerace panelového sídliště Trávníky“ řeší celkovou regeneraci sídliště s možností čerpání dotací z programu Regenerace sídlišť Státního fondu podpory investic. Cílem projektu jako celku  je postupné a koncepční řešení existujících problémů panelového sídliště seřazených do osmi plánovaných etap. Projekt zahrnuje úpravu chodníků, cyklostezek, komunikací, parkování, dětských hřišť a sportovišť, městského mobiliáře i zeleně.

„Děkujeme všem, co věnovali svůj čas vyplnění dotazníku a přispěli svými názory. Poskytnuté informace nám pomohou při přípravě projektových žádostí,“ poděkovala starostka města Otrokovice Hana Večerková.  

 

Zpracovala: Lenka Vaculová

Další informace:

Romana Pastuszková

tisková mluvčí města Otrokovice

+420 723 606 758, +420 577 680 449

pastuszkova@muotrokovice.cz

www.otrokovice.cz

Novinky - výpis všech