Kdo stojí za tímto webem a proč?

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.

Město Otrokovice si nechalo zpracovat tzv. Plán udržitelné městské mobility města Otrokovice a spolek chce pomoci přiblížit jeho obyvatelům
vliv tohoto dokumentu na jejich život ve městě.

Zjednodušeně:
CHCEME pomoci zlepšovat kvalitu veřejných prostranství, nabízet urbanistická a dopravní řešení přátelská k lidem v ulicích, podporovat rozvoj cyklodopravy, pěší dopravy a městské hromadné dopravy ve městě. Chceme bezpečné ulice pro naše děti. Chceme vrátit kola do ulic.

Vše je obsaženo v dokumentu Plán udržitelné městské mobility města Otrokovice, ale máme občas pocit, že lidi stejně nejvíce zajímá jen parkování. Nebo se pleteme?

Pokud i vás zajímají tyto otázky, přidej se k nám. Napište nám na info@dobramesta.cz.