NAŠE PLÁNY

KONKRÉTNÍ PLÁNY

„Akční plán“ Cyklostrategie města Otrokovice předkládá konkrétní aktivity:

A. ZÁMĚRY S KRÁTKODOBÝM NÁVRHOVÝM HORIZONTEM – REALIZACE DO 5 LET (DO 2023)

1) Ulice tř. Tomáše Bati, změna dopravního režimu na cyklostezce podél tř. Tomáše Bati na společnou stezku
Popis: umožnit využít stávající stezku pro cyklisty (DZ č. C8) i pro pěší dopravu zejména´s ohledem na vznik nové obchodní zóny pro straně stávající cyklostezky
Opatření: Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury
Předpokládané termíny:
zahájení – 2019
ukončení – 2019
Předpokládané náklady:
investiční – 400 tis Kč
provozní – cca tis. Kč/rok (celoroční a zimní údržba)

2) Propojení stávající stezky podél Dřevnice na cyklostezku podél tř. Tomáše Bati
Popis: Baťov – propojení kruh. křižovatky s Bahňákem po ul. Moravní, součástí je nový most přes Dřevnici a nový most přes vlečku do prům. areálu
Opatření: Zvyšování bezpečnosti pěší a cyklistické dopravy
Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury
Předpokládané termíny:
zahájení – 2020
ukončení – 2021
Předpokládané náklady:
investiční – 16 mil. Kč
provozní – cca tis. Kč/rok (celoroční a zimní údržba)

3) Nová lávka přes řeku Dřevnici před soutokem s řekou Moravou
Popis: lávka nahradí provizorní propojení na cyklostezce č. 47 novým přemostěním
Opatření: Zvyšování bezpečnosti pěší a cyklistické dopravy
Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury
Předpokládané termíny:
zahájení – 2020
ukončení – 2020
Předpokládané náklady:
investiční – 7 mil. Kč
provozní – cca tis. Kč/rok (celoroční a zimní údržba)

4) Propojení sídliště Střed na stezku podél řeky Dřevnice
Popis: zajišťuje napojení cyklotrasy č. 471 Otrokovice – Zlín s centrem města 3 směry, a to větev A k cyklostezce na ul. J. Žižky,větev B na ul. Svobodova a větev C k žel. podjezdu a ul. Tř. T. Bati
Opatření: Zvyšování bezpečnosti pěší a cyklistické dopravy
Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury
Předpokládané termíny:
zahájení –
ukončení –
Předpokládané náklady:
investiční –
provozní – cca tis. Kč/rok (celoroční a zimní údržba)

5) Vedení cyklistů v protisměru v jednosměrných ulicích
Popis: Podporovat možnost obousměrného provozu jízdních kol v jednosměrkách. Pro zajištění vyvážené dopravní obsluhy území by měl být každý druh dopravy omezován co nejméně, pouze když je to s ohledem na provozní podmínky nezbytné: pokud je pomocí jednosměrného provozu navyšováno množství parkovacích míst anebo zamezováno nežádoucímu průjezdu automobilů, měl by být automaticky zachován obousměrný provoz jízdních kol.
Opatření: Zvyšování bezpečnosti pěší a cyklistické dopravy
Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury
Předpokládané termíny:
zahájení – 2019
ukončení – 2019
Předpokládané náklady:
investiční – 1,2 mil Kč
provozní – cca tis. Kč/rok (celoroční a zimní údržba)

6) Propojení Kvítkovic s centrem Otrokovic
Popis: V ulici K.H. Máchy budou provedeny přídlažby podél živičné komunikace
Opatření: Zvyšování bezpečnosti pěší a cyklistické dopravy
Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury
Předpokládané termíny:
zahájení – 2023
ukončení – 2023
Předpokládané náklady:
investiční – 2,5 mil. Kč
provozní – cca tis. Kč/rok (celoroční a zimní údržba)

7) Dořešení propojení stezky podél Moravy u Bělovského jezu
Popis: Bude zbudováno propojení na cyklostezce č. 47
Opatření: Zvyšování bezpečnosti pěší a cyklistické dopravy
Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury
Předpokládané termíny:
zahájení –
ukončení –
Předpokládané náklady:
investiční –
provozní – cca tis. Kč/rok (celoroční a zimní údržba)

8) cyklopruhy (jízda cyklistů v protisměru) na SNP vč. napojení na silnici č. I / 55
Popis: Umožnit bezpečný provoz jízdních kol v jednosměrné části ulice.
Opatření: Zvyšování bezpečnosti pěší a cyklistické dopravy
Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury
Předpokládané termíny:
zahájení – 2019
ukončení – 2019
Předpokládané náklady:
investiční – 160 tis. Kč
provozní – cca tis. Kč/rok (celoroční a zimní údržba)


Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

Cyklostrategie

Koncepce cyklodopravy.pdf (3.9 MB)