NA POČÁTKU MÁME PROBLÉMY, PROTO JE CHCEME ŘEŠIT

Nedostatek pohybu


V České republice trpí obezitou 71% dospělé populace, patříme k nejobéznějším národům světa. Nedostatek pohybu nevratně poškozuje zdraví každého člověka a má za následek více než 2 400 předčasných úmrtí za rok.

Chci vědět více


Znečištěné ovzdušíV Česku zemře každý rok předčasně devět tisíc lidí kvůli znečištění ovzduší. Jakou vinu nesou automobily?


Chci vědět víceBezpečnost na cestách


Nehceme strašit čísly. Na slovo „bezpečnost“ se díváme jinak. Místní mohou většinu cest ujet na kole, nebo ujít pěšky. Proto jako první chceme pamatovat na vytvoření podmínek pro bezpečnou jízdu na kole a bezpečnou chůzi. Vždyť se přeci má podporovat aktivní mobilita a chránit životní prostředí. Nebo jinak! Proč rodiče musí vozit svoje děti na trénink, když nás nevozili? I proto město Otrokovice má jako první město vypracovanou svou vlastní Strategii bezpečnosti silničního provozu (stáhni si dokumenty níže).


Chci vědět víceVyužití veřejného prostoru


Největší problém v oblasti mobility je obrovský prostor, který auta ve městě potřebují. Prostor pro příjezd do města, prostor pro parkování uvnitř města, prostor pro auta, který auta zatím nevyužívají – vyhrazený prostor pro “potenciální automobily”. Je ohromující, kolik místa je ve městě vyhrazeno autům a jak jsme neochotní dokonce jen sdílet tento prostor s jinými uživateli a jiným způsobem využití.


Chci vědět více


Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

Stategie bezpečnosti silničního provozu

SBSP_Otrokovice_FINAL.pdf (1.3 MB)
Strategie Besip města Otrokovice - prezentace .pdf (3.5 MB)
Příloha A_Final.pdf (909 kB)
PŘÍLOHA B_Final.pdf (199 kB)
Příloha C_Final.pdf (811 kB)